Why Is There An Energy Crisis

Why Is There An Energy Crisis – Een vrouw kijkt naar de bruinkoolcentrale van Jänschwalde, een van Europa’s grootste afzonderlijke kooldioxide-uitstoters, in Peitz, Duitsland, op 29 oktober 2021. Sean Gallup/Getty Images

Na de Russische inval in Oekraïne probeerden veel landen onmiddellijk de banden met de Russische economie en haar belangrijkste exportproducten: olie en gas, te verbreken. Sommige landen van de Europese Unie, die voor hun energiebehoeften lang afhankelijk waren van Moskou, zijn zo ver gegaan dat ze de heropening van oude, vervuilende kolencentrales rechtvaardigen, ook al bereikten ze een akkoord op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in november vorig jaar. steenkool uit te faseren. Bange regeringen, die proberen de politieke onvrede over de stijgende brandstofprijzen te onderdrukken, overwegen zelfs benzinesubsidies, waarmee ze blijkbaar hun klimaatbeloften opzij zetten.

Why Is There An Energy Crisis

Why Is There An Energy Crisis

Op het eerste gezicht lijkt de energiecrisis het doel om tegen 2050 nul koolstofemissies te bereiken, te doen ontsporen, waardoor klimaatverandering weer op de voorgrond komt. Een dergelijke klimaatwanhoop is begrijpelijk, maar misplaatst.

On Friday, There Was An Extraordinary Eu Energy Crisis Meeting: This Was The Decision

Sommige waarnemers maken zich zorgen dat olie- en gasmaatschappijen en regeringen over de hele wereld als reactie op de crisis de exploratie en productie van fossiele brandstoffen zullen vergroten, waardoor deze energiebronnen in de wereldeconomie zullen worden geduwd. Maar hoewel we dit misschien op korte termijn kunnen zien, zal de crisis de algehele wereldwijde groene transitie niet ondermijnen zolang regeringen standvastig blijven in hun toezeggingen aan klimaatdoelstellingen voor de lange termijn, wat ze waarschijnlijk zullen doen gezien de middelen die ze nodig hebben. beschikbaarheid. politiek. toezeggingen op het gebied van CO2-uitstoot zijn achter de rug, in binnen- en buitenland.

In sommige jurisdicties, waaronder het VK en de EU, is wetgeving vastgelegd voor het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050. En de bouwstenen van de groene transitie zijn nog steeds aanwezig, inclusief belangrijke regelgeving, zoals het Britse verbod op de verkoop van nieuwe voertuigen met verbrandingsmotor tegen 2030 en koolstofprijssystemen, zoals het emissiehandelssysteem van de EU, dat harde limieten stelt. over de hoeveelheid broeikasgassen die de energiesector, de verwerkende industrie en de luchtvaartmaatschappijen die in Europa actief zijn, kunnen produceren. Om ze te verminderen, zou aanzienlijke wetgevende actie nodig zijn, wat niet eenvoudig kan worden gedaan met een pennenstreek met een squat.

Omgekeerd, nadat de aanvankelijke paniek is verdwenen, lijkt er weinig prikkel te zijn om te investeren in vervuilende energiebronnen die jaren zouden duren voordat ze hun vruchten afwerpen en het risico lopen snel te verouderen naarmate de energieprijzen normaliseren en het groene beleid strenger wordt .

Ten eerste zullen stijgende olie- en gasprijzen waarschijnlijk een vergelijkbare impact op de economie hebben als een koolstofbelasting, die al lang door economen wordt erkend als een belangrijk instrument om de klimaatverandering aan te pakken. In wezen zullen hoge prijzen alternatieve energiebronnen en energie-efficiëntiemaatregelen commercieel aantrekkelijker maken dan fossiele brandstoffen voor consumenten, bedrijven en overheden. Zo is het op basis van de huidige benzineprijzen drie tot vier keer goedkoper om een ​​kilometer in een elektrische auto te rijden dan in een auto met verbrandingsmotor. En warmtepompen, die woningen heel goed verwarmen en volledig op elektriciteit draaien, worden steeds aantrekkelijker. In Europa neemt de vraag naar warmtepompen al toe door het conflict in Oekraïne.

As War Rages, A Struggle To Balance Energy Crunch And Climate Crisis

Ten tweede zal de energiecrisis leiden tot een dringende noodzaak om te bezuinigen op fossiele brandstoffen. Het probleem van het genereren van betalingen op middellange en lange termijn wordt alleen veroorzaakt door klimaatactie. Maar zoals beveiligingsexpert Anatol Lieven schreef in zijn boek 2020

Steun voor hernieuwbare energie neemt dramatisch toe als het gaat om zorgen over de nationale veiligheid. Tegenwoordig denkt niet alleen de westerse stedelijke elite na over groen beleid. Het is niet eens nodig om in klimaatwetenschap te geloven om de beëindiging van de Russische energieafhankelijkheid te ondersteunen, ook niet door te investeren in alternatieve energie, zelfs niet in landen waar de klimaatverandering sterk gepolariseerd is, zoals de Verenigde Staten.

Ten derde zullen hoge prijzen voor fossiele brandstoffen de financiering van zogenaamde groene innovatie aanmoedigen en versnellen – nieuwe technologieën die landen helpen om koolstofarm te worden. Meestal hangt de financiering van deze technologieën af van de waakzaamheid van politici, investeerders of visionaire filantropen. Maar naarmate meer regeringen energieonafhankelijkheid als cruciaal voor hun veiligheid beschouwen, zullen ze prioriteit geven aan groene innovatie in hun nationale veiligheidsbudgetten.

Why Is There An Energy Crisis

Militaire investeringen en zorgen over de nationale veiligheid hebben in het verleden de commerciële ontwikkeling van nieuwe energiebronnen versneld. Zoals de wetenschapper en strateeg Vaclav Smil vertelde in Infinite Energy and Civilization, produceerde het Manhattan Project, een militaire onderneming onder leiding van de Amerikaanse regering, in 1945 het eerste kernwapen. Op basis van die commerciële kennis hadden de VS in 1957 geprofiteerd van de dezelfde technologie voor elektriciteitsopwekking voor commerciële doeleinden.

China’s Energy Crisis Will Rock The Whole World

Evenzo zal de huidige crisis het geavanceerde energieonderzoek versnellen, dat vaak traag verloopt, deels vanwege de hoge initiële investering die vereist is. Maar nu gaat onderzoek naar groene technologieën, zoals groene waterstof of kernfusie, veel verder dan de academische interesse of de gebruikelijke risicomijdende innovatie van de grote zakelijke spelers. De energiecrisis zal waarschijnlijk het zaad planten om de ontwikkeling van deze technologie te versnellen en het zou in de niet zo verre toekomst op commerciële schaal kunnen worden toegepast.

De crisis kan ook leiden tot innovatie in de manier waarop landen belangrijke mineralen vinden en gebruiken die nodig zijn om alternatieve energiebronnen te bouwen, zoals kobalt, nikkel en koper (die Rusland allemaal in grote hoeveelheden exporteert). In het licht van de sancties tegen Rusland zijn de prijzen van deze metalen fors gestegen. Maar hoge prijzen zullen waarschijnlijk meer mijnbouw in andere rechtsgebieden aanmoedigen, zoals nikkel in Indonesië, en leiden tot meer beleid rond het gebruik ervan dat prioriteit geeft aan uitgebreide recycling en hergebruik.

En als de hoge prijzen lange tijd aanhouden, zullen wetenschappers waarschijnlijk vervangers vinden voor bepaalde mineralen zoals voorheen. Zo verbood China in 2010 tijdelijk de export van zeldzame aardmetalen naar Japan vanwege een territoriaal geschil. Binnen vijf jaar ontwikkelden Toyota en Honda nieuwe hybride modellen die het gebruik van zware zeldzame aardelementen aanzienlijk verminderden of zelfs uitsloten, waardoor deze modellen lichter en goedkoper werden. In feite zouden tegen 2023 nieuwe natrium-ionbatterijen voor elektrische auto’s die geen kobalt of nikkel bevatten, in productie kunnen gaan.

Als de geschiedenis een leidraad is, zullen deze structurele veranderingen die zijn aangekondigd om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, komen als reactie op de Russische oorlog, en zullen de economieën de komende jaren drastisch veranderen.

Energy Crisis Storyboard By Baileyg17

De oliecrisis van de jaren zeventig, toen de prijs van een vat olie verdrievoudigde, leidde tot langdurige radicale veranderingen in de economie en de samenleving. In een poging om zijn olieverslaving en chantage van de OPEC te overwinnen, investeerde Frankrijk zwaar in kernenergie. Nu, een halve eeuw later, haalt het land meer dan 70 procent van zijn elektriciteit uit kernenergie en heeft het een van de laagste uitstoot van broeikasgassen per hoofd van alle geïndustrialiseerde landen (ongeveer een derde van de VS in 2019).

Nederland, een klein land, reageerde op de oliecrisis met een ongekende drang naar fietsen. Het land heeft nu meer fietsen dan mensen, en volgens het Milieuagentschap van de Verenigde Naties heeft het de uitstoot van 1,41 miljoen ton koolstofdioxide per jaar (gelijk aan het planten van 54,4 miljoen bomen) vermeden door de wereldleider te zijn op het gebied van fietsen.

Zelfs in Europa en de Verenigde Staten zijn auto’s veel zuiniger geworden. Tussen 1973 en 1987 steeg het gemiddelde brandstofverbruik van nieuwe auto’s in de Verenigde Staten van 13,3 mpg tot 27,4 mpg. Kleinere auto’s werden populairder, wat de weg vrijmaakte voor het succes van Japanse auto’s, die kleinere motoren hadden en een lager brandstofverbruik. De door olie aangedreven Amerikaanse economie was minder succesvol na de oliecrisis. In 1985 kon $ 1 van het Amerikaanse BBP worden geproduceerd met 37 procent minder olie dan in 1970 – een trend die zich voortzette, zelfs toen de olieprijzen normaliseerden. In 2014 zou $ 1 van het Amerikaanse BBP kunnen worden geproduceerd met 62 procent minder olie dan in 1970.

Why Is There An Energy Crisis

Toen, net als nu, beweerden critici dat het tijd zou kosten om oplossingen te vinden voor de oliecrisis van de OPEC en dat het probleem van de hoge energieprijzen nauwelijks in korte tijd zou worden opgelost. Toen, net als nu, veroorzaakten kortetermijnfactoren aanzienlijke veranderingen op de lange termijn, die vandaag de dag nog steeds zichtbaar zijn.

Pdf) Mathematical And Technical Solution For Energy Crisis Emerging Policies For Energy

Beleidsmakers mogen echter niet zelfgenoegzaam zijn. In tegenstelling tot een gestage, gecontroleerde groene transitie, heeft de voortdurende en wijdverbreide verstoring tot gevolg gehad dat de prijzen van fossiele brandstoffen drastisch zijn gestegen. Het Internationaal Energie Agentschap heeft gesuggereerd dat energierantsoenering nodig kan zijn in Europa voor de komende winter. Economische stagnatie en hoge inflatie zijn serieuze mogelijkheden met negatieve gevolgen voor koopkracht, overheidsfinanciën, werkloosheid en sociale stabiliteit.

, kan de groene transitie een geweldige kans zijn om economische groei en banen te creëren. Hoewel dit altijd waar is, moeten beleidsmakers in het licht van de energiecrisis oppassen dat ze de macro-economische uitdaging waarmee we worden geconfronteerd niet onderschatten. Ze moeten het moeilijke terrein betreden om de effecten van tijdelijke economische moeilijkheden te verzachten, terwijl het vertrouwen van investeerders in hernieuwbare energie behouden blijft en de publieke acceptatie behouden blijft.

Het goede nieuws is dat, afhankelijk van hun politieke opvattingen, burgers van landen die vóór de oorlog al prioriteit gaven aan decarbonisatie – zoals Japan, Zuid-Korea, het VK en EU-lidstaten – waarschijnlijk de noodzaak zullen inzien om elders naar energie te zoeken. als een prijs die het waard is om te betalen om de liberale democratie te beschermen of zoiets

Why there is earthquake, why is there climate change, is there an energy crisis, why is there poverty, why there is no god, is there an afterlife, why is there famine, why is there world hunger, why is there no sound, why is there a god, why there is global warming, why is there an nba lockout