Versiculos Sobre Meditar En La Palabra De Dios

Versiculos Sobre Meditar En La Palabra De Dios – Dit artikel bevat 33 Bijbelverzen die over het Woord van God gaan. RVA Versie Bijbelteksten 2015. Lees ook: 65 Bijbelteksten over liefde

Laat dit wetboek niet wijken uit uw mond; Maar mediteer er dag en nacht over, opdat u alles bewaart en doet wat erin staat. Op die manier zul je slagen en komt alles goed.

Versiculos Sobre Meditar En La Palabra De Dios

Versiculos Sobre Meditar En La Palabra De Dios

Voeg niets toe aan de woorden die ik u gebied, en neem er ook niets van af, opdat u de geboden van Jehovah, uw God, die ik u gebied, onderhoudt (Deuteronomium 4:2).

Versículos Bíblicos Sobre La Dignidad Humana

Hij vernederde je en hongerde je uit, maar ondersteunde je met manna, voedsel dat je niet kende en je vaders nooit hadden gekend. Hij deed dit om je te leren dat de mens niet van brood alleen kan leven, maar dat hij zal leven van elk woord dat uit Jehovah’s mond komt (Dt 8:3).

Daarom leg je deze woorden van mij in je hart en in je ziel. Ze zullen het als een teken aan zijn hand binden en ze zullen als een front voor zijn ogen zijn (Dt 11:18).

Gods weg is goed; Jehovah’s woord werd bevestigd. Hij is het schild van allen die bij hem hun toevlucht zoeken (2 Sam. 22:31).

Ik week niet af van het gebod van zijn lippen; Ik hield de woorden van zijn mond in mijn hart (Job 23:12).

Estudio Bíblico Sobre La Preocupación; Versículos Bíblicos

Jehovah’s woorden zijn zuivere woorden als zilver dat in een oven wordt beproefd, zeven keer gelouterd (Psalm 12:6).

Gods weg is goed; Jehovah’s woord werd bevestigd. Hij is het schild van allen die bij hem hun toevlucht zoeken (Psalm 18:30).

Jehovah’s geboden zijn juist; het hart blij maken. Jehovah’s gebod is zuiver; hij verlicht de ogen (Ps 19:8).

Versiculos Sobre Meditar En La Palabra De Dios

Verkrijg wijsheid! Krijg begrip! Vergeet en negeer niet de woorden van mijn mond (Spreuken 4:5).

Versiculos Para Memorizar / Meditar

Het gras verdort en de bloem verdort; maar het woord van onze God houdt eeuwig stand (Jesaja 40:8).

Je woorden zijn gevonden en ik heb ze opgegeten. Uw woorden werden mijn vreugde en de vreugde van mijn hart; want ik ben bij uw naam genoemd, Here God der heerscharen (Johannes 15:16).

Maar hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt (Mt 4, 4).

Daarom, wie deze woorden van mij hoort en ze doet, zal zijn als een wijs man die zijn huis op de rots bouwde (Mt 7:24).

Versos De La Biblia Sobre Dinero

En hij zei: Maar gezegend zijn zij die het woord van God horen en het bewaren (Lukas 11:28).

In het begin was het Woord daar, en het Woord was bij God, en het Woord was God (Johannes 1:1).

Ik zeg je de waarheid, wie mijn woord hoort en degene gelooft die mij heeft gezonden, heeft eeuwig leven. Hij kwam niet om veroordeeld te worden, maar ging van de dood in het leven over (Johannes 5:24).

Versiculos Sobre Meditar En La Palabra De Dios

Omdat wat eerder is geschreven, is geschreven om te leren, zodat we hoop mogen hebben door volharding en de bemoediging van de Schrift (Romeinen 15:4).

Versículos Bíblicos Sobre Acción De Gracias

Neem ook de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God (Ef. 6:17).

De hele Schrift is door God geïnspireerd, nuttig om te onderwijzen, vermanen, corrigeren en disciplineren in gerechtigheid (2 Timoteüs 3:16).

Omdat het Woord van God levend en krachtig is en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot de scheiding van ziel van ziel, gewrichten van merg, en begrijpt de gedachten en bedoelingen van het hart (Handelingen 4:12).

Wees als pasgeboren baby’s met de melk van het onbevlekte woord, zodat je ermee opgroeit in redding (1 Pe 2:2).

Versículos De La Biblia Sobre El Pecado

Omdat de profetie niet door de mens werd gebracht; maar mensen spraken in de naam van God [a] aangemoedigd door de Heilige Geest (2 Pe 1:21).

Laat het woord van Christus overvloedig in u zijn, onderwijs elkaar, vermaant elkaar met alle wijsheid, met psalmen, liederen en geestelijke liederen, zingend met genade voor God in uw hart (Kolossenzen 3:16). 🌞 Wat God zegt over depressie is magisch. 👉 In deze studie van de Bijbel op 1 Petrus 5:7 kun je duidelijk zien wat de Bijbel zegt over angst, omdat het ons laat zien dat God angst geneest en depressie geneest; dus lees heel goed wat angst is in de Bijbel Reina Valera 1960.

Jezus zegt: Al die lasten, alles wat we voelen, we zullen ze niet langer aan God overlaten, laten we ze aan hem overlaten zoals hij ons zegt – 1 Petrus 5:7 – om onze zorgen en ons lijden op hem te werpen, omdat God geneest . ongerustheid.

Versiculos Sobre Meditar En La Palabra De Dios

💪 Daarom doen deze verzen om stress en angst te verlichten ons veel goed, omdat ze ons helpen pijn te verlichten.

Qué Nos Enseña La Palabra De Dios?; Versículos De La Biblia Sobre La Palabra De Dios

Daarom moeten we God om meer geduld vragen, maar vooral om meer kracht, omdat alle dingen die onze vrede wegnemen, zijn strijd zijn, niet de onze, omdat het beheersen van angst en het uit de depressie komen dingen zijn die zijn gekomen. naar het licht. van ons.hands omdat het niet gemakkelijk is.

💥 Maar God geneest angst, God geneest depressie is de enige die ons kan helpen in ons leven.

Daarom moeten we niet stoppen met met hem te praten en ons depressief te laten worden, want daar grijpen boze geesten die kans aan en daarom is het belangrijk om zulke leringen te lezen, die ons laten zien wat de Bijbel zegt over angst; en ja, zoals je boze geesten leest, want voor alle geesten openen we deuren in ons leven om mee te nemen.

😱 Omdat de geest van depressie en angst het ergste is dat kan gebeuren als we het loslaten.

Versículos De Esperanza En Dios Sobre Trabajar Y Su Recompensa

Praat dus veel met God, hij staat altijd klaar om naar ons te luisteren en vooral in die moeilijke tijden die ons vullen met pijn en verdriet, handel met geloof en ik beloof je dat je die last niet in de eerste plaats voor mij zult voelen. Ik weet wanneer ik alles verdraag, dus het is erg belangrijk om met God te praten, maar meer dan met hem te praten, vertrouw hem.

Maar de fout van veel mensen nadat ze met God hebben gesproken en hem alle situaties hebben verteld die ze meemaken en die hen met angst en depressie vervulden, is dat ze in plaats van Gods waarheid te hebben, gaan twijfelen en opnieuw beginnen te wanhopen vanwege de pijn die het kost. dat, maar het heet twijfelen aan God, in plaats van werkelijk alles in Gods handen te laten.

😕 Daarom stoppen we nooit met dit soort lijden en problemen omdat we twijfelen of God ons zal helpen.

Versiculos Sobre Meditar En La Palabra De Dios

En het spreekt voor zich dat het niet gemakkelijk is om van de situatie af te komen die ons verontrust en vernietigt, maar dit is waar God onze beste vriend moet zijn, in die slechte tijden waarin we geen snelle oplossing zien of zien. dat alle dingen vooruitgaan, is Hij die bij ons is het meest geliefd.

Como Hacer Un «mapa Del Versículo Bíblico «?

💔 Omdat die momenten waarop we wanhopig zijn ervoor zorgen dat angst, stress, zorgen, angst en ongerustheid in ons groeien.

Maar het beste wat u kunt doen is hem te vertellen, meneer, alles is in uw handen, om alles te organiseren, het raakt mijn hart, want God raakt onze harten elke dag aan en daar voelen we vrede; Een onbeschrijfelijke vrede doet ons elke dag dichter bij God komen, omdat de vrede die we voelen als we in God zijn anders is, de vrede die alleen God geeft.

De waarheid is dat we niet allemaal aan hetzelfde niveau van angst lijden, want zoals er mensen zijn die lijden en lijden aan angst en depressie, zijn er anderen die dat niet hebben, maar in de geest wordt de waarheid genoemd.

Of denk je dat God wil dat je angst en depressie hebt? God wil niet dat we het in ons leven hebben, maar hier komt het grote werk van angst, de situatie die zich tijdens het leven voordoet, omdat Satan ze gebruikt om zijn eigen ding.

Versículos De La Biblia Sobre La Prosperidad Y Abundancia

Elke dag Breng je zorgen, wees niet ontmoedigd, wacht tot de volgende dag om te zien wat het brengt. — Mattheüs 6:34-34.

En dat is waar hij situaties gebruikt zoals wachten op een baan, geld, reizen, hulp, cijfers in onze studie, hoe het bedrijf zal gaan of gewoon omdat we alles onder controle willen hebben omdat we aan deze ziekte lijden, en vele andere situaties die doen ons erg slecht voelen.

Dus wat de duivel doet, is vallen voor ons zetten en met ons spelen om ons geloof te verzwakken en ons te laten twijfelen of God ons zal helpen, omdat soms veel dingen niet gaan zoals we wilden. dat is waar we God zoeken totdat het weg is.

Versiculos Sobre Meditar En La Palabra De Dios

😌 Dit is waar de duivel ons gebruikt om ons te laten geloven dat God slecht is.

Qué Significa Meditar En La Biblia? † Devocionales Cristianos † Sitio Oficial

In het verleden

La palabra de dios, palabra de la biblia, palabra de dios para hoy, palabra di dios na papiamentu, palabra de dios, versiculos de la biblia, significado de la palabra te amo, palabra dios