Manual De Calidad Ejemplo Word

Manual De Calidad Ejemplo Word – 3 2. BEPERKINGEN EN BEPERKINGEN VAN DE BEOORDELING 2.1 Reikwijdte van het kwaliteitscontrolesysteem De reikwijdte van het kwaliteitscontrolesysteem is: Taalleerdiensten 2.2 Uitsluitingen Vanwege de aard van de diensten die de organisatie aan haar klanten levert, zijn de wetten die verband houden . validatie (7.5.2) en monitoring van controle- en meetapparatuur (7.6). 2.3 relevante ISO normatief; Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem 2.4 Doel Deze handleiding beschrijft het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie op basis van de eisen van de ISO-standaard voor kwaliteitsmanagement om inzicht te krijgen in de elementen van het systeem, hun interactie en de status van de documenten die verband houden met 3

4 2.5 Wettelijke identificatie van de organisatie Bedrijfsnaam: CAS S.A. Rol belastingplichtige: adres: Telefoon: Fax: E-mail: 4

Manual De Calidad Ejemplo Word

Manual De Calidad Ejemplo Word

5 3. Definities Klant werknemer, bedrijf, werkgever, interne klant (binnen de opleidingsorganisaties zelf), organisatie of groep van bedrijven die de opleidingsdienst aanvraagt. Een bevoegd gezag kan ook klant zijn. Werkcapaciteit Het vermogen van mensen om functionele taken uit te voeren, in een reële werksituatie, volgens de normen en kwaliteit die door de productiesector worden verwacht. Deze worden gedefinieerd door de productiewereld, gerelateerd aan kennis, vaardigheden en attitudes en worden geëvalueerd op het werk. Sterke en nauwkeurige vaardigheden die nodig zijn om de taken van het werk met de vereiste mate van nauwkeurigheid uit te voeren. Proces Een reeks gerelateerde of op elkaar inwerkende activiteiten om input om te zetten in output. Werk is het resultaat van activiteiten of processen. QMS Kwaliteitsmanagementsysteem. 5

Ejemplo Bueno De Manual De Calidad

6 4. Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Algemene eisen CAS heeft een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) opgesteld, gedocumenteerd en onderhouden, aangepast aan de eisen van de ISO-norm. QMS volgens de in deze handleiding gedefinieerde scope, waarbij ze individueel en interactief worden bepaald (figuur 1). Het heeft procedures en controlemethoden en indicatoren gedefinieerd om de uitvoering van procedures te waarborgen. Figuur 1: Procesinteractiediagram 6

7 4.2 Documentvereisten Algemene informatie CAS heeft een QMS-document ontwikkeld met daarin: Beleidsverklaringen en Catalogus van Doelstellingen. De handmatige QMS-processen die vereist zijn door de relevante standaarddocumenten om effectieve planning, prestaties en controle van processen te garanderen. De door de QMS-standaard vereiste records zijn ontwikkeld en gedocumenteerd volgens een piramidespel (Figuur 2).

8 Figuur 2. QMS documentfraudebeleid Niveau 1 QMS Handboek Niveau 2 Algemeen proces Niveau 3 Diverse documenten: catalogus, formaat, 8

9 4.2.2 QMS-handleiding CAS heeft een QMS-handleiding ontwikkeld die het volgende bevat: Reikwijdte van QMS-uitzonderingen Vastgestelde processen en procedures die voldoen aan de eisen van de ISO-norm Beschrijving van de interactie tussen haar beheerprocedures De organisatie heeft een registratieproces genaamd Document and Record Controleproces, dat de noodzakelijke controles definieert op: a) de juiste ontvangst van documenten voordat ze worden vrijgegeven, b) het beoordelen en bijwerken van documenten waar nodig en ook -goedkeuren, c) ervoor zorgen dat deze wijzigingen en de huidige status van documentrevisies worden geïdentificeerd, d) zorgen voor de beschikbaarheid van relevante versies van relevante documenten op de gebruikte sites, e) ervoor zorgen dat documenten worden aangemeld en gemakkelijk te identificeren zijn, f) zorgen voor de identificatie van documenten van externe bron en de verspreiding ervan controleren, en 9

Gestión De La Calidad Total (tqm): Principios Y Herramientas

10 g) om onverwacht gebruik van verouderde documenten te voorkomen en passende identificatie te gebruiken voor het geval ze om welke reden dan ook worden bewaard. de eisen van de norm, bij de ontwikkeling van het beheerproces voor documenten en vastleggingen. Met dit proces kunnen records worden gelokaliseerd, gemakkelijk worden geïdentificeerd en opgehaald door hun opslag, partitie, identificatie, bewaarperiode en verwijdering te beheren. 10

11 5. Managementverantwoordelijkheden 5.1 CAS Management Commitment Het algemeen management toont zijn betrokkenheid bij het kwaliteitsmanagementsysteem en continue verbetering door: Constante communicatie met de organisatie over het belang van het voldoen aan klanteisen, wettelijke eisen die van toepassing zijn op het bedrijf van de organisatie, evenals de ISO standaard. Opstellen van vereisten en zorgen voor naleving van de kwaliteit van het beleid. Vaststellen en bewaken van de naleving van kwaliteitsdoelstellingen. Voer controlecontroles uit met een bepaalde frequentie en zorg voor de beschikbaarheid van middelen. 5.2 Customer Focused Management zorgt ervoor dat de verwachtingen en eisen van uw klanten worden geïdentificeerd, geanalyseerd en aangepakt. Daarnaast voert CAS directe enquêtes uit bij zijn klanten om hun perceptie van de service te verbeteren en hun processen te verbeteren om langdurige en voordelige relaties met hen op te bouwen. Klantfocusomslagen: marketingstrategie 11

12 5.3 Kwaliteitsmanagementbeleid CAS heeft een beleid opgesteld dat past bij het doel van de organisatie. Dit biedt een kader voor onze medewerkers om doelen te stellen en te herzien. Het beleid wordt gepubliceerd en getraind voor alle medewerkers. Ons kwaliteitsbeleid dekt onze verplichtingen jegens onze klanten en zorgt ervoor dat onze diensten in overeenstemming zijn met het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) zoals hieronder beschreven: CAS KWALITEITSBELEID CAS is een servicebedrijf xxxxxxxxxxxx 5.4 Kwaliteitsmanagementsysteem Om zijn beleid te kunnen implementeren, CAS-beheer heeft kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld op de juiste niveaus binnen de organisatie, die zijn geschreven en gepubliceerd, die ons in staat stellen onze diensten te ontwikkelen in overeenstemming met ons beleid. 12

Manual De Calidad Ejemplo Word

13 Om dit in ons kwaliteitsmanagementsysteem te bereiken, hebben we kwaliteitsdoelstellingen gedefinieerd met bijbehorende doelstellingen om te bereiken Kwaliteitsmanagementsysteem CAS heeft een kwaliteitsmanagementsysteem ontworpen om te voldoen aan de eisen vermeld in punt 4.1 en om de integriteit van het kwaliteitsmanagementsysteem te handhaven. 5.5 Verantwoordelijkheid, autoriteit en communicatie Verantwoordelijkheid en autoriteit CAS heeft de verantwoordelijkheden en plichten voor elke functie in het bedrijf gedefinieerd door middel van functieprofielen en beleid en procedures. Deze afspraken zijn bekend bij en worden begrepen door alle medewerkers. Het management heeft een gedefinieerd en operationeel systeem van het bedrijf, waarvan het doel is om orders te geven die overeenkomen met elke functie van de vertegenwoordiger van de directie van het bedrijf, om de creatie, implementatie en implementatie van de speciale SMK-richtlijnen te verzekeren. in het bezit, creëerde de functie van controlerend vertegenwoordiger, gezien de verantwoordelijkheden en bevoegdheden om vrije toegang te hebben tot alle niveaus van het bedrijf over kwaliteitskwesties om: ervoor te zorgen dat de SGC-processen. 13

Ejemplo Manual De La Calidad

14 Managementrapportage over QMS-prestaties met behoefte aan verbetering. Informatie bijhouden over klantbehoeften en interne communicatievereisten We hebben een communicatiesysteem gecreëerd om te zorgen voor consistente interne communicatie tussen verschillende niveaus en functies binnen de organisatie en externe communicatie met klanten en leveranciers. De minimale elementen voor interne communicatie zijn beleid, doelen, organisatieprestaties, verantwoordelijkheden, etc. 5.6 Controle door het management De controles van de CAS worden uitgevoerd door middel van regelmatig geplande vergaderingen die geschikt zijn voor uw klanten. . Het managementbeoordelingsproces beschrijft hoe deze taak moet worden uitgevoerd. 14

15 6. ALGEMENE CONCLUSIES 6.1 Het verstrekken van algemene managementtools van CAS, binnen het controlebeheerproces, bepaalt de toewijzing van de nodige middelen voor de implementatie en het onderhoud van het QMS, de verbetering van de prestaties en de verhoging van de klanttevredenheid bij het vervullen van zijn eisen. 6.2 Human resources De Groep bepaalt in de Functieprofielen de benodigde competenties voor verschillende functies op het gebied van opleiding, training, vaardigheden en ervaring. De CAS Administration and Finance Manager handhaaft het Human Resources Management-beleid, dat het proces definieert voor het identificeren van behoeften, trainingsprogramma’s en het evalueren van de effectiviteit van de genomen maatregelen. 6.3 Infrastructuur CAS heeft besloten de mening van de deelnemers te kennen over het onderwerp Infrastructuur (klaslokaal en apparatuur), een aantal vragen van studentenonderzoek op dit onderwerp te concentreren en maatregelen te nemen op basis van de analyse van deze resultaten.

User manual templates for word, user manual template for word, word manual, word press manual, manual word template, microsoft word manual, microsoft word 2010 manual