Call Of Duty Black Ops Zombies Xbox 360

Call Of Duty Black Ops Zombies Xbox 360 – Nieuw: Artikelen met originele verpakking (indien van toepassing) die niet zijn geopend of verwijderd. De… Lees meer over de nieuwe staat: Artikelen met originele verpakking (indien aanwezig) zijn niet geopend of verwijderd. Het artikel is nog verpakt in de originele folie (indien van toepassing). Zie de verkoperslijst voor meer details. Bekijk alle statusdefinities open in een nieuw venster of tabblad

Voor alle zakelijke relaties van SK Games GmbH (hierna “SK Games”) gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden (AV) in de huidige versie.

Call Of Duty Black Ops Zombies Xbox 360

Call Of Duty Black Ops Zombies Xbox 360

Alle vermelde prijzen zijn eindprijzen inclusief BTW. Kosten voor verpakking en verzending vindt u bij de details van het betreffende artikel.

Call Of Duty: Black Ops: Amazon.de: Games

6.1 Levering vindt plaats tegen de in de artikelbeschrijving vermelde verzendkosten. Wanneer u onder rembours bestelt, worden er extra rembourskosten in rekening gebracht. Het bedrag van de vergoeding staat vermeld in de artikelbeschrijving. Houd er rekening mee dat er naast hogere verzendkosten ook contante bezorgkosten in rekening worden gebracht, bijv. Met DHL, vanaf € 2,00. Deze rembourskosten worden in rekening gebracht bij DHL en staan ​​niet op de factuur.

6.2 Indien de klant een consument is, draagt ​​SK Games gewoonlijk het risico van transport, ongeacht de wijze van transport. Als de klant een ondernemer is, gaan alle leveringsrisico’s en risico’s over op de klant wanneer de goederen door SK Games worden geleverd aan de bestellende verzendpartner.

U kunt uw abonnement binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden opzeggen in de formuliertekst (bijv. brief, fax, e-mail) of – als het artikel voor u is achtergelaten vóór Schedule – ook door artikelen te retourneren. De periode begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet voordat de goederen door de afzender zijn ontvangen (in het geval van meerdere leveringen van soortgelijke goederen niet voordat het eerste deel is ontvangen) en niet voordat we onze gegevens hebben aangevuld. Verplichtingen volgens § 246 § 2 in verband met § 1 lid 1 en 2 EGBGB evenals onze verplichtingen volgens § 312g lid 1 zin 1 BGB in verband met § 246 § 3 EGB. Tijdige levering van de herroeping of het artikel is voldoende om de herroepingstermijn te halen. Opnames moeten worden gestuurd naar:

Bij effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden geretourneerd en moeten eventuele voordelen (zoals rente) worden afgestaan. Als u de ontvangen diensten en voordelen (zoals gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde staat kunt retourneren of leveren, moet u de waarde hiervoor vergoeden. U hoeft alleen een vergoeding te betalen voor de verslechtering van het artikel en voor elk gebruik dat wordt gemaakt als het gebruik of de verslechtering te wijten is aan de behandeling van het artikel die verder gaat dan het controleren van de eigenschappen en functionaliteit. “Functies en functionaliteit controleren” verwijst naar het testen en testen van gerelateerde producten die mogelijk en gebruikelijk zijn in winkels. Verzonden artikelen dienen op ons risico te worden geretourneerd. U bent verantwoordelijk voor de normale kosten van het retourneren als het product is verzonden naar overeenkomt met de bestelling en als de prijs van de te retourneren goederen niet hoger is dan 40 euro of als dat in het geval van hogere prijzen, u het bedrag niet heeft ontvangen of u heeft gedeeltelijke betalingen gedaan volgens het contract. Anders is de retourzending gratis voor u. Artikelen die niet per pakket kunnen worden verzonden, worden door u opgehaald. Restitutieverplichtingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor jou op het moment dat je de herroepingsverklaring of het artikel opstuurt, voor ons op het moment dat wij het ontvangen.

Call Of Duty Black Ops Iii Shadows Of Evil Co Op Mode And Collector’s Editions Unveiled!

1. Vermijd schade en besmetting van goederen. Stuur het product indien mogelijk terug naar ons in de originele verpakking met alle accessoires en verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u niet over de originele verpakking beschikt, gebruik dan de juiste verpakking om een ​​goede bescherming tegen transportschade te garanderen.

2. Indien mogelijk, gelieve het product niet naar ons terug te sturen voor afhaling. Ook de portokosten vergoeden wij u graag vooraf als u deze niet zelf hoeft te betalen.

3. Houd er rekening mee dat de bovenstaande nummers 1-2 geen voorwaarden zijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht.

Call Of Duty Black Ops Zombies Xbox 360

Indien een klant die een consument is (een gewone persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die met zijn commerciële of zelfstandige activiteit niet kunnen worden bepaald) het recht heeft om zich terug te trekken op grond van artikel 312d, lid 1, lid 1 BGB, zij. Heeft u het recht om te annuleren, worden de normale retourkosten opgelegd als de prijs van de te retourneren goederen niet hoger is dan 40 euro of als de goederen een hogere prijs hebben en de klant nog niet heeft geleverd. Het bedrag of de gedeeltelijke betaling zoals overeengekomen in het contract op het moment van herroeping, tenzij de geleverde goederen niet overeenkomen met de bestelling. Anders is retour naar de klant gratis.

Call Of Duty

De verkoper bewaart de tekst van het contract niet na het sluiten van het contract en is niet toegankelijk voor de klant. De tekst van het contract is echter voor de klant toegankelijk via de online markt nadat het contract is gesloten. De tekst van het contract wordt na het sluiten van het contract van de online markt als website opgeslagen en kan onder het nummer van het betreffende artikel op de website opnieuw worden opgeroepen. Gerelateerde websites kunnen worden afgedrukt met behulp van de afdrukfunctie van uw browser. Na het sluiten van het contract ontvangt u automatisch een e-mail met meer informatie over de afhandeling van het contract. U kunt de tekst van het contract ook opslaan door met de rechtermuisknop op de website te klikken en deze op uw computer op te slaan. Aangezien de verkoper echter geen invloed heeft op de opslagperiode van de website, wordt opgemerkt dat volgens artikel 8 (2) van de algemene voorwaarden (), het lid zelf verantwoordelijk is voor de opslag. De informatie die zichtbaar is op de website en is opgeslagen in een van de collecties op de Keep it Independent.

11.1 Als een organisatie die verantwoordelijk is op grond van de voorschriften voor gegevensbescherming, verzekeren wij u dat het verzamelen, opslaan, wijzigen, verzenden, extraheren, verwijderen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in ons bedrijf om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming is met de gegevensbescherming in Verplicht. Wetten en andere voorschriften.

11.2 Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden, specifiek aan servicepartners, die verband houden met de uitvoering van het contract, zoals logistieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor levering en betaling Khan is verantwoordelijk voor de betaling. In het geval dat uw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar een derde partij, wordt de omvang van de doorgestuurde gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum.

11.3 Door het contract aan te gaan, gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke informatie (zoals adres) zoals hierboven beschreven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik zonder dat hiervoor andere kosten dan de kosten van verzending volgens het basistarief ontstaan.

Call Of Duty: Black Ops 3 Zombies

11.4 U hebt het recht om gratis informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen. We kunnen u vragen om contact op te nemen met het adres dat is vermeld in de identificatie van de dienstverlener met gerelateerde vragen. Als de persoonlijke informatie die we over u hebben onjuist is, wordt de informatie gecorrigeerd als u ons hiervan op de hoogte stelt. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. In het geval van een relevante melding worden de over u opgeslagen persoonsgegevens verwijderd, tenzij de relevante gegevens nog nodig zijn om aan de relevante contractuele verplichtingen te voldoen of wettelijke voorschriften de verwijdering verhinderen. In dit geval worden de relevante persoonlijke gegevens geblokkeerd in plaats van verwijderd. Bij alle verzoeken om gegevensbescherming vragen wij u contact op te nemen met het door de dienstverlener opgegeven adres.

Je gaat ermee akkoord dat het door jou opgegeven e-mailadres naar de pakketdienstaanbieder wordt gestuurd en door hen kan worden gebruikt om het pakket af te leveren. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Houd er rekening mee dat u in geval van annulering geen directe invloed kunt hebben op de levering van het pakket dat wordt verzonden. Stuur de annulering naar het volgende adres: [email protected]

12.1 De wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen SK Games en de klant, evenals de relevante voorwaarden. Als de klant een consument is, blijven de wettelijke regels en rechten die in het voordeel van de consument worden gebruikt volgens de wetten van het land van verblijf van de klant onaangetast door deze overeenkomst. Toepassing van het kooprecht van de Verenigde Naties is uitgesloten.

Call Of Duty Black Ops Zombies Xbox 360

12.2 Indien bovenstaande bepalingen geen onderdeel worden van het contract of geheel of gedeeltelijk ongeldig worden, blijft de rest van het contract van kracht. Voor zover de bepalingen geen onderdeel worden van het contract of onwerkzaam zijn, is de inhoud van het contract gebaseerd op de bepalingen van de wet.

Call Of Duty Black Ops Zombies Desktop Wallpapers

12.3 De exclusieve bevoegde rechtbank is de rechtbank van onze vestigingsplaats indien de klant een handelaar in de zin van het Duitse handelswetboek of een publiekrechtelijke vennootschap is.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur deze dan naar het identificatieadres van de dienstverlener of stuur een e-mail naar:

Dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, mits u één of meerdere goederen in één bestelling heeft besteld en deze tegelijk met de goederen worden geleverd;

Waarbij u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de uiteindelijke goederen in bezit neemt, als u meerdere goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

A New Beginning

Dat u of een door u genoemde derde, die niet de dienstverlener is, het laatste onderdeel of onderdelen heeft geleverd.

Xbox 360 call of duty black ops zombies, call of duty black ops cheats xbox 360 zombies, call of duty black ops xbox 360, call duty black ops zombies, call of duty black ops 360, call of duty black ops 3 xbox 360, call of duty black ops zombies 2, call of duty zombies xbox 360, zombies call of duty black ops, zombies call of duty black ops 3, call of duty black ops online xbox 360, call of duty black ops zombies download