Call Of Duty Black Ops Prestige Edition Xbox 360

Call Of Duty Black Ops Prestige Edition Xbox 360 – Nieuw: artikel in de originele verpakking (indien van toepassing) die niet is geopend of verwijderd. De… Lees meer over Nieuwstaat: Artikel in de originele verpakking (indien aanwezig) die niet is geopend of verwijderd. Het artikel is nog verpakt in originele folie (indien aanwezig). Raadpleeg de aanbieding van de verkoper voor meer informatie. Toon alle statusinstellingen Opent in een nieuw venster of tabblad

In alle zakelijke relaties van SK Games GmbH (hierna “SK Games”) zijn de volgende algemene voorwaarden (AV) uitsluitend van toepassing in de momenteel geldige versie.

Call Of Duty Black Ops Prestige Edition Xbox 360

Call Of Duty Black Ops Prestige Edition Xbox 360

Alle vermelde prijzen zijn eindprijzen inclusief BTW Verpakkings- en verzendkosten staan ​​vermeld in de omschrijving van het betreffende artikel.

Call Of Duty Black Ops Prestige Edition For Xbox 360 For Sale In Coonagh, Limerick From Hunterkiller

6.1 Verzending vindt plaats tegen de verzendkosten die in de artikelbeschrijving staan. Bij bestelling onder rembours wordt ook een aparte betaling bij aflevering in rekening gebracht. Het bedrag van de betalingen staat vermeld in de artikelomschrijving. Houd er rekening mee dat naast de hogere verzendkosten, verzendkosten, b.v. Bij DHL wordt € 2,00 in rekening gebracht. Deze verzendkosten worden door DHL in rekening gebracht en staan ​​niet op de factuur.

6.2 Indien de klant een koper is, draagt ​​SK Games altijd het verzendrisico, ongeacht de verzendmethode. Als de klant een bedrijf is, gaan alle risico’s en risico’s bij de levering over op de klant zodra de goederen door SK Games zijn afgeleverd bij de geautoriseerde bezorgpartner.

U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of – als het artikel voor de deadline bij u is achtergelaten – en door het artikel terug te sturen, annuleren. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke bestelling, maar niet vóór ontvangst van de goederen door de geadresseerde (in het geval van herlevering van dezelfde goederen vóór ontvangst van de eerste gedeeltelijke verzending) en niet voordat we onze informatie hebben ingevuld. Verplichtingen volgens 246 § 2 in samenhang met 1 1 en 2 EGBGB en onze verplichtingen volgens 312g 1 zin 1 BGB in samenhang met 246 § 3 EGBGB. Het is voldoende om de annulering of het item op tijd in te dienen om de annuleringstermijn te halen. Annuleringen dienen te worden gestuurd naar:

In geval van effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden geretourneerd en moeten eventuele voordelen (bijv. rente) worden toegekend. Als u de ontvangen service en voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) niet gedeeltelijk of alleen in gedegradeerde staat kunt retourneren of leveren, moet u ons hiervoor een vergoeding geven. Er moet alleen een vergoeding worden betaald voor de verslechtering van het onroerend goed en elk gebruik dat is gemaakt als het gebruik of de schade het gevolg is van het hanteren van een item dat de structurele en functionele test doorstaat. “Eigendoms- en prestatietesten” betekent het testen en testen van in aanmerking komende producten, zoals gebruikelijk in een winkel. Mobiele artikelen moeten op ons eigen risico worden geretourneerd. U moet de normale kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van het te retourneren artikel het bedrag van 40 euro niet overschrijdt of als u in het geval van een hogere prijs van het artikel nog geen retour ontvangen of een deel van de volgens het contract overeengekomen betaling hebben gedaan. Anders is de retourzending gratis voor u. Artikelen die niet in een pakket kunnen worden verzonden, worden bij u afgehaald. Restitutieverplichtingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u op het moment dat u uw verklaring van intrekking of bezwaar na ontvangst aan ons toestuurt.

Call Of Duty Collectors Edition Best Sale, 51% Off

1. Vermijd schade en vervuiling van eigendommen. Stuur ons indien mogelijk de goederen in de originele verpakking met alle toebehoren en alle onderdelen van de verpakking. Gebruik indien nodig externe beschermingspakketten. Als je de originele verpakking niet meer hebt, gebruik dan de juiste verpakking om te zorgen voor voldoende bescherming tegen transportschade.

2. Indien mogelijk, gelieve de goederen niet in een pakket naar ons op te sturen. Ook betalen we graag de verzendkosten vooruit als u dat niet zelf hoeft te betalen.

3. Houd er rekening mee dat de bovenstaande nummers 1-2 geen vereiste zijn om het herroepingsrecht met succes uit te oefenen.

Call Of Duty Black Ops Prestige Edition Xbox 360

Indien de klant als consument (of elke natuurlijke persoon die een juridische activiteit verricht voor een doel dat niet kan worden meegerekend in zijn commerciële of privéactiviteit) een herroepingsrecht heeft in overeenstemming met section 312d lid 1 lid 1 BGB, hebben zij het recht om het herroepingsrecht uit te oefenen, worden de normale kosten van terugzending geheven indien de prijs van het te retourneren artikel een bedrag van 40 euro niet overschrijdt of als het artikel een hogere waarde heeft en de klant de terugzending niet of gedeeltelijk betaling overeengekomen in het contract op het moment van annulering, tenzij de geleverde goederen niet overeenkomen met de bestelde goederen. Anders is het retourneren van klanten gratis.

Call Of Duty®: Modern Warfare® Ii Editionen, Details Zu Den Vorzügen

De verkoper bewaart geen kopie van het contract na het einde van het contract en is niet toegankelijk voor de klant. De tekst van het contract is echter na het sluiten van het contract voor de klant toegankelijk via de online markt. Het opdrachtdocument wordt na afloop van de opdracht in de online markt als website opgeslagen en is onder het betreffende itemnummer op de website terug te lezen. Met de printfunctie van uw browser kunt u de betreffende website uitprinten. Na het sluiten van het contract ontvangt u automatisch een e-mail met aanvullende details over de afhandeling van het contract. U kunt de tekst van het contract ook opslaan door met de rechtermuisknop op de website te klikken en deze op uw computer op te slaan. Aangezien de verkoper echter geen invloed heeft tijdens het onderhoud van de website, moet worden opgemerkt dat de leden volgens artikel 8, lid 2, van het algemeen reglement () zelf verantwoordelijk zijn voor het zichtbaar houden van de informatie op de website. website en door hen opgeslagen in een ander archief in privéopslag.

11.1 Als verantwoordelijke instantie volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming zorgen wij ervoor dat het verzamelen, opslaan, wijzigen, overdragen, blokkeren, verwijderen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in ons bedrijf om uw persoonlijke gegevens te beschermen altijd voldoet aan effectieve gegevensbescherming. Regelgeving en andere wettelijke regelingen.

11.2 Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden, in het bijzonder aan servicepartners die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, zoals het erkende transportbedrijf voor levering en de bank die verantwoordelijk is voor betalingszaken. In gevallen waarin uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan derden, is de reikwijdte van de overgedragen gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum.

11.3 Met het sluiten van het contract gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens (bijv. adres) in overeenstemming met de bovenstaande informatie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik zonder andere kosten dan de overdrachtskosten volgens tot de basiskosten.

Cod Cold War: Das Neue Prestige System Komplett Erklärt

11.4 U hebt het recht om gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over u worden bewaard. We kunnen u vragen om contact op te nemen met het adres dat op het identiteitsbewijs van de vervoerder staat vermeld voor gerelateerde vragen. Als de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen onjuist zijn, worden de gegevens gecorrigeerd als u ons hiervan op de hoogte stelt. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens op elk moment met toekomstige prestaties in te trekken. Bij een passende melding worden de over u opgeslagen persoonlijke gegevens verwijderd, tenzij de relevante gegevens nog nodig zijn om de verplichtingen van de voltooide contractuele relatie na te komen of wettelijke voorschriften de verwijdering verhinderen. In dit geval worden de relevante persoonsgegevens geblokkeerd in plaats van verwijderd. Voor alle vragen over gegevensbescherming verzoeken wij u contact op te nemen met het adres dat op de identiteitskaart van de aanbieder staat vermeld.

U stemt ermee in dat het door u verstrekte e-mailadres wordt verzonden naar pakketdienstverleners en door hen kan worden gebruikt om pakketten te verzenden. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Houd er rekening mee dat als u annuleert, u niet langer rechtstreeks invloed kunt uitoefenen de levering van pakketten die momenteel worden verzonden. Stuur een annulering naar het volgende adres: [email protected] .info

12.1 Op de contractuele relatie tussen SK Games en de klant en de desbetreffende voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Indien de klant een consument is, worden de wettelijke voorschriften en rechten die van toepassing zijn ten gunste van de consument volgens het recht van het land waar de klant woonachtig is, niet aangetast door deze overeenkomst. De toepassing van VN-handelswetten is uitgesloten.

Call Of Duty Black Ops Prestige Edition Xbox 360

12.2 Indien bovenstaande instructies geen deel uitmaken van het contract of geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijft de rest van het contract van kracht Zolang de instructies geen deel uitmaakten van het contract of ongeldig zijn, blijft de inhoud van de overeenkomst is gebaseerd op rechtsbeginselen.

Cod Black Ops Cold War: Das Neue Prestige System Erklärt

12.3 De exclusieve bevoegde rechtbank is de rechtbank van onze vestigingsplaats als de klant een verkoper in de zin van het Duitse handelswetboek of een publiekrechtelijke organisatie is.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze sturen naar het adres vermeld op de Verkopers-ID of een e-mail sturen naar:

Wanneer u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen heeft ontvangen, op voorwaarde dat u een of meer goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en deze tegelijkertijd worden geleverd;

Wanneer u of een derde partij namens u anders dan de vervoerder de levering van de uiteindelijke goederen heeft ontvangen, als u meerdere goederen in één bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Call Of Duty: Black Ops Ii

Waarbij u of een andere persoon namens u, die niet de vervoerder is, het laatste onderdeel of de laatste onderdelen levert

Call of duty black ops online xbox 360, call of duty black ops 360, call of duty black ops 3 xbox 360, call of duty black ops xbox 360, call of duty black ops 1 xbox 360, call of duty black ops prestige edition, call of duty black ops 2 360, call of duty black ops xbox 360 prestige, call of duty black ops 2 xbox 360, call of duty black ops 2 games xbox 360, call of duty black ops prestige edition 360, xbox 360 call of duty black ops zombies